?!doctype html> 庆中公教育登录A股上市,一亿奖学金真情回馈,感恩有你陪?/title> <meta name="keywords" content="6762ƱٷֱӪ,εӷˮ3.0%" /> <meta name="description" content="6762ƱٷֱӪ,εӷˮ3.0%,÷Ϸַ" /> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css?t=777"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="zg_head layout clearfix"> <div class="zg_logo fl"> <a href="http://www.8dcs.com/" target="_blank"><img src="images/zg_logo.jpg" alt="中公教育"></a> </div> <div class="zg_nav fl"> <a href="http://www.8dcs.com/" target="_blank">中公首页</a><a href="http://www.8dcs.com/zg/ahkc/" target="_blank">面授课程</a><a href="https://weidian.com/?userid=1140995424&wfr=c&ifr=shopdetail" target="_blank">图书商城</a><a href="http://www.8dcs.com/" target="_blank">网校课程</a><a href="javascript:void(0);" onClick="NTKF.im_openInPageChat('kf_10353_1540968192225')" >联系我们</a> </div> <div class="zg_tel fr">全国统一咨询电话?00-6300-999</div> </div> <div class="zg_banbg"> <div class="zg_ban layout"> <img src="images/zg_ban1.jpg" width="1000" height="103" alt=""/><img src="images/zg_ban2.jpg" width="1000" height="257" alt=""/><img src="images/zg_ban3.jpg" width="1000" height="220" alt=""/> <p>在中公教育登陆A股的欢庆之际,感恩学?0载的风雨同舟?br> 拿出1亿奖学金真情回馈新老学员,中公教育感恩一路有你陪伴?/p> <span></span> </div> </div> <div class="zg_m1bg main"> <div class="zg_main1 layout"> <div class="zg_yz"></div> <div class="zg_mtit"><p><img src="images/zg_tit01.png" alt=""/></p> <h4>抢价?strong> ?/strong>元以上高端院长定制班<i></i></h4> </div> <ul class="zg_m1Ul clearfix"> <li class="zg_m1Li"> <div class="zg_liC"> <h4>公务员考试</h4> <a href="http://www.8dcs.com/class-45572/" target="_blank">立即?/a> </div> <div class="zg_liCr fr"> <p> <span><strong>22</strong> ?/span> <span><strong>28</strong> ?/span> <span><strong>1</strong> ?/span> <span><strong>2</strong> ?/span> <span><strong>3</strong> ?/span> </p> 抽奖日历<br> <b style="color:#ff0100">22?/b>万元课程免费? </div> </li> <li class="pop1"> <h4>事业单位</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>教师招聘、教师资格特?/h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li> <h4>选调生、军队文职?br>三支一?/h4> <a href="http://www.8dcs.com/class-45659/" target="_blank">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>金融银行</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>农信社、烟?/h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li> <h4>考研</h4> <a href="http://www.8dcs.com/class-45391/" target="_blank">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>电力电网</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>国企校招</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop2"> <h4>会计</h4> <a href="javascript:void(0)" data-src="http://www.kjr365.com/zg/2018_shangshinew_pc/">立即?/a> </li> <li class="pop2"> <h4>IT优就?/h4> <a href="javascript:void(0)" data-src="http://tb.53kf.com/code/client/10155271/1">立即?/a> </li> <li class="pop3"> <h4>医疗资格<br>医疗卫生招聘</h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li class="pop1"> <h4>自?/h4> <a href="javascript:void(0)">立即?/a> </li> <li> <h4>乡镇 社区 遴?/h4> <a href="http://www.8dcs.com/class-45665/" target="_blank">立即?/a> </li> <li> <h4>医?/h4> <a href="http://www.8dcs.com/zg/2019_shangshinew_pc/" target="_blank">立即?/a> </li> </ul> <div class="zg_m1Msg"> <strong>活动规则?</strong> <p> <span>1、点击对应考试专区填写手机号进行预约;</span> <span>2、同一手机号仅可选择一个考试项目进行抽奖?/span> <span>3?2日公务员万元课程免费?</span> <span>4、该奖学金活动仅限课程,不包含食宿;</span> <span>5、抽奖结束后会有短信提示,抽中班次会有工作人员电话里联系?/span> </p> </div> </div> </div> <div class="offcn_hlxsc main"> <div class="offcn_hlxsjz layout"> <div class="zg_mtit zg_mtit2"><p><img src="images/zg_tit02.png" alt="02"/></p> <h4>抢价?strong>5980?/strong>多省公务员考试院长双师课程<i></i></h4> </div> <div class="offcn_hlxsjzdiv1"> <img src="images/zg_hlxsteacher.png" alt="" width="776" height="349"> </div> <div class="offcn_hlxsjzdiv2"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <th class="zg_th1" width="122" scope="col">日期</th> <th class="zg_th2" width="142" scope="col">2?5?/th> <th class="zg_th1" width="142" scope="col">2?8?/th> <th class="zg_th2" width="142" scope="col">3??/th> <th class="zg_th1" width="142" scope="col">3??/th> <th class="zg_th2" width="142" scope="col">3??/th> <th class="zg_th1" width="142" scope="col">3??/th> <th class="zg_th2" width="142" scope="col">3??/th> </tr> <tr> <th class="zg_td1" scope="row">授课内容</th> <td class="zg_td2 on">测评 <span></span><i></i> <div class="zgz_xf"><em class="boy"></em> 专业学管老师带你测评,提?b>个性化专业报告</b></div> </td> <td class="zg_td1">行测理科</td> <td class="zg_td2">判断推理</td> <td class="zg_td1">言语理解与表达</td> <td class="zg_td2">常识判断</td> <td class="zg_td1">申论-非作?/td> <td class="zg_td2">申论-作文</td> </tr> </table> </div> <div class="zgz_tabcont"> <p>6个晚上,价?980元的双师课程,仅需6.6元。采用双师授课的形式,配备中公专业名师,让你在家门口也可以感受强大的中公名师阵容?个晚上的课程,专业的学管师全程跟踪,监控你的学习进度,提供个性化备考方案。还不赶紧抢?.6元就能享?980元,6天的双师课程,你还在犹豫什么?</p> <a href="http://www.8dcs.com/class-45448/" target="_blank">立即抢购</a> </div> </div> </div> <div class="lh_rebconten main" style=" display:none;"> <div class="lh_rebmiddle layout"> <div class="zg_mtit zg_mtit3"><p><img src="images/zg_tit03.png" alt="03"/></p> <h4>定金抵学费,来就享折?i></i></h4> </div> <ul class="lh_selecredbag"> <li class="fl"> <div>支付 <span>200?/span> 定金</div> <div>抵扣 <span>1000?/span></div> <p class="lh_clickbtn lh_clickbtn1">立即抢购</p> </li> <li class="fr"> <div>支付 <span>500?/span> 定金</div> <div>抵扣 <span>3000?/span></div> <p class="lh_clickbtn lh_clickbtn2">立即抢购</p> </li> </ul> <div class="lh_redwhite"> <ul class="lh_articletxt clearfix"> <li> <h3>200元定金优惠使用说明:</h3> <p>适用于中公教育任意培训课?000元以上的面授/网校课程</p> </li> <li> <h3>500元定金优惠使用说明:</h3> <p>适用于中公教育任意培训课?0000元以上的面授/网校课程</p> </li> </ul> <div class="lh_remark"> <h3>备注?/h3> <ul> <li>1、此优惠不可与其他优惠叠加使用;</li> <li>2、请学员根据自身的学习需求,到您所属省份内领取使用优惠劵,并选择自己心仪的课程;</li> <li>3、补齐尾款时限:请于2019??1日前,前往中公教育各地任意分部前台使用?/li> <li>4、具体优惠信息,请咨询中公教育客服老师,此活动的最终解释权归中公教育所有?/li> </ul> <a href="http://www.8dcs.com/zg/qqzx/?wt.bd=zg1" target="_blank" class="lh_askbtn">已购买,咨询使用</a> </div> </div> </div> </div> <div class="lh_bokcont main"> <div class="lh_bokcontbg"></div> <div class="lh_bokconmiddl layout"> <div class="zg_mtit zg_mtit4"><p><img src="images/zg_tit03.png" alt="04"/></p> <h4>限时抢图书,每天10点准时抢<br> 22日开始连续抢五天,每?strong>1000</strong>?<i></i></h4> </div> <div class="lh_bocontbox"> <div class=" hd"> <a href="javascript:void(0)" class="lh_leftbtn next"></a> <a href="javascript:void(0)" class="lh_rightbtn prev"></a> </div> <div class="lh_middleboxsd bd"> <ul> <li><img src="images/lh_bok01.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok02.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok03.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok04.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok05.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok06.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok07.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok08.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok09.png" alt=""></li> <li><img src="images/lh_bok10.jpg" width="95%" alt=""></li> </ul> </div> </div> <a href="javascript:void(0);" class="lh_rightnoe ">敬请期待</a> <div class="lh_onlineclas"> <a href="http://www.8dcs.com/huodong/2019spring_kxj/" target="_blank"> <strong>中公网校新春开学季</strong> <p> 好课最?b>5?/b> ?<span class="lh_sppointer"></span>免费领取 学习礼包<b>699?/b></p> </a> </div> <h4 class="lh_titlelast">更多中公教育上市当天庆祝活动等你随时来参?/h4> <span class="lh_undelineSr"></span> <div class="lh_linksize"> <div class="lh_hovers"> <dl> <dt class="lh_lefwidth01"><img src="images/lh_weixin.png" alt=""></dt> <dd style="margin-top:-14px;">扫码关注,回复“上市?br>参与活动,即有机会获?br>精美礼品</dd> </dl> <p><img src="images/lh_weiewima.jpg" alt=""></p> </div> <div class="lh_hovers"> <dl> <dt class="lh_lefwidth02"><img src="images/lh_weibo.png" alt=""></dt> <dd>扫码关注微博<br>百份奖品等你?/dd> </dl> <p><a href="https://weibo.com/offcn" target="_blank"><img src="images/lh_weboeweim.jpg" alt=""></a></p> </div> <div style="border:none;"> <dl> <dt class="lh_lefwidth02"><img src="images/lh_prisze.png" alt=""></dt> <dd><a href="http://www.8dcs.com/gwy/bkzt/2019kdjlb/" target="_blank">中公网校1元领?br> 省考冲刺集训课</a></dd> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="zg_content1"> <div class="zg_con1 "> <div class="hd" id="hd"> <div class="hd-m"> </div> </div> </div> </div> <div class="zg_footer"> Copyright©1999-<span></span> 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved<br> 全国统一报名专线?00-6300-999 网校报名?00-900-8885 图书订购?00-6509-705<br> 京ICP?0218183?京ICP?61188?京公网安?11010802020593?出版物经营许可证新出发京批字第直130052?</div> <div class="zgz_xfl"> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_a">豪礼一赠课</a> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_a">豪礼二抢?/a> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_a">豪礼三抢?/a> <a href="http://www.8dcs.com/gwy/bkzt/2019kdjlb/" target="_blank">省考精炼班<br>特惠一元抢</a> </div> <div class="zgz_pro zgz_pro1"> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_close"></a> <p class="zgz_tit">选择省份</p> <div class="zgz_link clearfix"> <a href="https://www.51gouke.com/bjjm/e2s1p9c523-4475550.html" target="_blank">北京</a> <a href="https://www.51gouke.com/shsh/e2s1p26c1630-4474547.html" target="_blank">上海</a> <a href="https://www.51gouke.com/sdjn/e2s1p10c534-4475069.html" target="_blank">山东</a> <a href="https://www.51gouke.com/jsnj/e2s1p12c657-4474345.html" target="_blank">江苏</a> <a href="https://www.51gouke.com/zjhz/e2s1p11c233-4474157.html" target="_blank">浙江</a> <a href="https://www.51gouke.com/ahhf/e2s1p28c1656-4475219.html" target="_blank">安徽</a> <a href="https://www.51gouke.com/jlcc/e2s1p29c1672-4476164.html" target="_blank">吉林</a> <a href="https://www.51gouke.com/fjfz/e2s1p24c1535-4474295.html" target="_blank">福建</a> <a href="https://www.51gouke.com/gdgz/e2s1p21c1269-4474144.html" target="_blank">广东</a> <a href="https://www.51gouke.com/gxnn/e2s1p37c1739-4474100.html" target="_blank">广西</a> <a href="https://www.51gouke.com/hnhk/e2s1p38c1753-4474596.html" target="_blank">海南</a> <a href="https://www.51gouke.com/tjtj/e2s1p27c1768-4474099.html" target="_blank">天津</a> <a href="https://www.51gouke.com/hljheb/e2s1p33c1697-4473872.html" target="_blank">黑龙?/a> <a href="https://www.51gouke.com/sxty/e2s1p35c373-4474548.html" target="_blank">山西</a> <a href="https://www.51gouke.com/gslz/e2s1p36c1725-4474153.html" target="_blank">甘肃</a> <a href="https://www.51gouke.com/hbwh/e2s1p14c836-4474747.html" target="_blank">湖北</a> <a href="https://www.51gouke.com/hncs/e2s1p13c731-4474151.html" target="_blank">湖南</a> <a href="https://www.51gouke.com/hnzz/e2s1p23c1392-4474214.html" target="_blank">河南</a> <a href="https://www.51gouke.com/sccd/e2s1p15c916-4474216.html" target="_blank">四川</a> <a href="https://www.51gouke.com/cq/e2s1p20c1766-4475185.html" target="_blank">重庆</a> <a href="https://www.51gouke.com/ynkm/e2s1p30c1681-4474344.html" target="_blank">云南</a> <a href="https://www.51gouke.com/gzgy/e2s1p17c1160-4474217.html" target="_blank">贵州</a> <a href="https://www.51gouke.com/nxyc/e2s1p31c1710-4474606.html" target="_blank">宁夏</a> <a href="https://www.51gouke.com/xjwlmq/e2s1p22c1371-4476076.html" target="_blank">新疆</a> <a href="https://www.51gouke.com/qhxn/e2s1p18c1213-4475132.html" target="_blank">青海</a> <a href="https://www.51gouke.com/sxxa/e2s1p16c1057-4487144.html" target="_blank">陕西</a> <a href="https://www.51gouke.com/lnsy/e2s1p32c345-4474036.html" target="_blank">辽宁</a> <a href="https://www.51gouke.com/jxnc/e2s1p34c1715-4475040.html" target="_blank">江西</a> <a href="https://www.51gouke.com/nmghhht/e2s1p25c1611-4474222.html" target="_blank">内蒙?/a> </div> </div> <div class="zgz_pro zgz_pro2"> <a href="javascript:void(0);" class="zgz_close"></a> <p class="zgz_tit">选择省份</p> <div class="zgz_link clearfix"> <a href="https://www.51gouke.com/bjjm/e2s1p9c523-4475551.html" target="_blank">北京</a> <a href="https://www.51gouke.com/shsh/e2s1p26c1630-4474578.html" target="_blank">上海</a> <a href="https://www.51gouke.com/sdjn/e2s1p10c534-4475083.html" target="_blank">山东</a> <a href="https://www.51gouke.com/jsnj/e2s1p12c657-4474346.html" target="_blank">江苏</a> <a href="https://www.51gouke.com/zjhz/e2s1p11c233-4474223.html" target="_blank">浙江</a> <a href="https://www.51gouke.com/ahhf/e2s1p28c1656-4475225.html" target="_blank">安徽</a> <a href="https://www.51gouke.com/jlcc/e2s1p29c1672-4476165.html" target="_blank">吉林</a> <a href="https://www.51gouke.com/fjfz/e2s1p24c1535-4474329.html" target="_blank">福建</a> <a href="https://www.51gouke.com/gdgz/e2s1p21c1269-4474149.html" target="_blank">广东</a> <a href="https://www.51gouke.com/gxnn/e2s1p37c1739-4474123.html" target="_blank">广西</a> <a href="https://www.51gouke.com/hnhk/e2s1p38c1753-4474597.html" target="_blank">海南</a> <a href="https://www.51gouke.com/tjtj/e2s1p27c1768-4474122.html" target="_blank">天津</a> <a href="https://www.51gouke.com/hljheb/e2s1p33c1697-4473957.html" target="_blank">黑龙?/a> <a href="https://www.51gouke.com/sxty/e2s1p35c373-4474559.html" target="_blank">山西</a> <a href="https://www.51gouke.com/gslz/e2s1p36c1725-4474156.html" target="_blank">甘肃</a> <a href="https://www.51gouke.com/hbwh/e2s1p14c836-4474776.html" target="_blank">湖北</a> <a href="https://www.51gouke.com/hncs/e2s1p13c731-4474155.html" target="_blank">湖南</a> <a href="https://www.51gouke.com/hnzz/e2s1p23c1392-4474220.html" target="_blank">河南</a> <a href="https://www.51gouke.com/sccd/e2s1p15c916-4474218.html" target="_blank">四川</a> <a href="https://www.51gouke.com/cq/e2s1p20c1766-4475207.html" target="_blank">重庆</a> <a href="https://www.51gouke.com/ynkm/e2s1p30c1681-4474393.html" target="_blank">云南</a> <a href="https://www.51gouke.com/gzgy/e2s1p17c1160-4474221.html" target="_blank">贵州</a> <a href="https://www.51gouke.com/nxyc/e2s1p31c1710-4474630.html" target="_blank">宁夏</a> <a href="https://www.51gouke.com/xjwlmq/e2s1p22c1371-4476079.html" target="_blank">新疆</a> <a href="https://www.51gouke.com/qhxn/e2s1p18c1213-4475144.html" target="_blank">青海</a> <a href="https://www.51gouke.com/sxxa/e2s1p16c1057-4487228.html" target="_blank">陕西</a> <a href="https://www.51gouke.com/lnsy/e2s1p32c345-4474064.html" target="_blank">辽宁</a> <a href="https://www.51gouke.com/jxnc/e2s1p34c1715-4475043.html" target="_blank">江西</a> <a href="https://www.51gouke.com/nmghhht/e2s1p25c1611-4474437.html" target="_blank">内蒙?/a> </div> </div> <div class="mask"></div> <div class="zg_cjpop zg_cjpop1"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <p>请您留下信息,统一进行抽取,获奖的学员会短信通知,并且有当地客服老师与您电话联系?/p> <form action="http://www.8dcs.com/index.php?m=formguide&c=index&a=show&formid=171&action=js&siteid=1" method="post"> <ul class="zg_cjpopUl clearfix"> <li class="popli1 fl"><input type="text" placeholder="请输入姓? class="zg_inpt" name="info[Name]" id="Name"></li> <li class="popli2 fr"><input type="text" placeholder="请输入电? class="zg_inpt" name="info[phone]" id="phone"></li> <li class="popli3 fl"> <select name="info[prov]" id="prov" class="zg_selet"><option value="北京">北京</option><option value="上海">上海</option><option value="山东">山东</option><option value="江苏">江苏</option><option value="浙江">浙江</option><option value="安徽">安徽</option><option value="吉林">吉林</option><option value="福建">福建</option><option value="广东">广东</option><option value="广西">广西</option><option value="海南">海南</option><option value="天津">天津</option><option value="河北">河北</option><option value="黑龙?>黑龙?/option><option value="山西">山西</option><option value="甘肃">甘肃</option><option value="湖北">湖北</option><option value="湖南">湖南</option><option value="河南">河南</option><option value="四川">四川</option><option value="重庆">重庆</option><option value="云南">云南</option><option value="贵州">贵州</option><option value="西藏">西藏</option><option value="宁夏">宁夏</option><option value="新疆">新疆</option><option value="青海">青海</option><option value="陕西">陕西</option><option value="辽宁">辽宁</option><option value="江西">江西</option><option value="内蒙?>内蒙?/option></select> </li> <li class="popli4 fr"> <select name="info[Type]" id="Type" class="zg_selet"><option value="事业单位">事业单位</option><option value="教师招聘">教师招聘</option><option value="教师资格">教师资格</option><option value="特岗">特岗</option><option value="金融银行">金融银行</option><option value="农信?>农信?/option><option value="烟草">烟草</option><option value="电力电网">电力电网</option><option value="国企校招">国企校招</option><option value="自考(本科?>自考(本科?/option><option value="自考(专科?>自考(专科?/option><option value="ACI心理咨询?>ACI心理咨询?/option></select> </li> </ul> <input type="submit" class="zg_btn" name="dosubmit" value="提交"> </form> </div> </div> <div class="zg_cjpop zg_cjpopyl"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <p>请您留下信息,统一进行抽取,获奖的学员会短信通知,并且有当地客服老师与您电话联系?/p> <form action="http://www.8dcs.com/index.php?m=formguide&c=index&a=show&formid=170&action=js&siteid=1" method="post"> <ul class="zg_cjpopUl clearfix"> <li class="popli1 fl"><input type="text" placeholder="请输入姓? class="zg_inpt" name="info[name]" id="name"></li> <li class="popli2 fr"><input type="text" placeholder="请输入电? class="zg_inpt" name="info[tel]" id="tel"></li> <li class="popli3 fl"> <select name="info[province]" id="province" class="zg_selet"><option value="北京">北京</option><option value="上海">上海</option><option value="山东">山东</option><option value="江苏">江苏</option><option value="浙江">浙江</option><option value="安徽">安徽</option><option value="吉林">吉林</option><option value="福建">福建</option><option value="广东">广东</option><option value="广西">广西</option><option value="海南">海南</option><option value="天津">天津</option><option value="河北">河北</option><option value="黑龙?>黑龙?/option><option value="山西">山西</option><option value="甘肃">甘肃</option><option value="湖北">湖北</option><option value="湖南">湖南</option><option value="河南">河南</option><option value="四川">四川</option><option value="重庆">重庆</option><option value="云南">云南</option><option value="贵州">贵州</option><option value="西藏">西藏</option><option value="宁夏">宁夏</option><option value="新疆">新疆</option><option value="青海">青海</option><option value="陕西">陕西</option><option value="辽宁">辽宁</option><option value="江西">江西</option><option value="内蒙?>内蒙?/option></select> </li> <li class="popli4 fr"> <select name="info[type]" id="type" class="zg_selet"><option value="临床执业(助理)医师">临床执业(助理)医师</option><option value="口腔执业(助理)医师">口腔执业(助理)医师</option><option value="中医执业(助理)医师">中医执业(助理)医师</option><option value="乡村全科执业助理医师">乡村全科执业助理医师</option><option value="中西医执业(助理)医?>中西医执业(助理)医?/option><option value="执业(中)药?>执业(中)药?/option><option value="执业(西)药?>执业(西)药?/option><option value="护士资格考试">护士资格考试</option><option value="初级护师考试">初级护师考试</option><option value="主管护师考试">主管护师考试</option></select> </li> </ul> <input type="submit" class="zg_btn" name="dosubmit" value="提交"> </form> </div> </div> <div class="zg_cjpop zg_cjpop2"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <p>点击参与更多活动</p> <a href="" target="_blank" class="zg_btn zg_btn2" >立即参加</a> </div> </div> <div class="zg_cjpop zg_cjpop3"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <h6 class="zg_cjpopCh6"></h6> <a href="http://www.8dcs.com/">ɱ격sunbet</a> </div> </div> <div class="zg_cjpop zg_cjpop5"> <i class="zg_close"></i> <div class="zg_cjpopC"> <ul class="zg_cjpopUl clearfix"> <li class="popli1 fl"><input type="text" name="info[name]" id="qname" placeholder="请输入姓? class="zg_inpt"></li> <li class="popli2 fr"><input type="text" name="info[tel]" id="qtel" placeholder="请输入电? class="zg_inpt"></li> <li class="popli3 fl"> <select name="info[province]" id="qprovince" class="zg_selet"> <option value="">请选择省份</option> <option value="北京">北京</option><option value="上海">上海</option><option value="山东">山东</option><option value="江苏">江苏</option><option value="浙江">浙江</option><option value="安徽">安徽</option><option value="吉林">吉林</option><option value="福建">福建</option><option value="广东">广东</option><option value="广西">广西</option><option value="海南">海南</option><option value="天津">天津</option><option value="河北">河北</option><option value="黑龙?>黑龙?/option><option value="山西">山西</option><option value="甘肃">甘肃</option><option value="湖北">湖北</option><option value="湖南">湖南</option><option value="河南">河南</option><option value="四川">四川</option><option value="重庆">重庆</option><option value="云南">云南</option><option value="贵州">贵州</option><option value="西藏">西藏</option><option value="宁夏">宁夏</option><option value="新疆">新疆</option><option value="青海">青海</option><option value="陕西">陕西</option><option value="辽宁">辽宁</option><option value="江西">江西</option><option value="内蒙?>内蒙?/option></select> </li> <li class="popli4 fr"> <select name="info[type]" id="qtype" class="zg_selet"> <option value="">请选择考试类型</option> <option value="公务员考试">公务员考试</option><option value="事业单位">事业单位</option><option value="教师招聘">教师招聘</option><option value="教师资格">教师资格</option><option value="特岗">特岗</option><option value="考研">考研</option><option value="金融银行">金融银行</option><option value="农信?>农信?/option><option value="烟草">烟草</option><option value="会计">会计</option><option value="IT优就?>IT优就?/option><option value="选调">选调</option><option value="招警">招警</option><option value="三支一?>三支一?/option><option value="电力电网">电力电网</option><option value="国企校招">国企校招</option><option value="其他国企">其他国企</option></select> </li> </ul> <input type="button" class="zg_btn" value="提交" name="dosubmit" id="dosubmit"> </div> </div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://www.8dcs.com/map.html">վͼ</a></td> <td><a href="http://mtccpw.8dcs.com/">òʲƱ</a></td> <td><a href="http://mtccpw.8dcs.com/">òʲƱ</a></td> <td><a href="http://lcgwyl.8dcs.com/">¿ʹ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.897XTD.COM/">격138</a></td> <td><a href="http://www.XSB178.COM/">격һ</a></td> <td><a href="http://www.1113889.COM/">̫˺ɹ</a></td> <td><a href="http://www.589sj.com/">격</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://amdq.117cw.com/">Ŷ</a></td> <td><a href="http://rqzwqp.988cw.com/"></a></td> <td><a href="http://qwbcw.888xsb.com/">Ȩ</a></td> <td><a href="http://adacptxffc.651sun.com/">adaƱѶֲַ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://lcjsc.8dcs.com/">¿ʾٲ</a></td> <td><a href="http://mtcqpyx.8dcs.com/">òϷ</a></td> <td><a href="http://lcyl.8dcs.com/">¿</a></td> <td><a href="http://mtc38345h.8dcs.com/">ò38345h</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://lcjsk3.8dcs.com/">¿ʽտ3</a></td> <td><a href="http://mtc58599gw.8dcs.com/">ò58599</a></td> <td><a href="http://mtcwzkpm.8dcs.com/">òվ</a></td> <td><a href="http://lcpt.8dcs.com/">¿ƽ̨</a></td> </tr> </table> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td>578DC.COM</td> <td>195sun.com</td> <td>XSB886.COM</td> <td>S618Z.COM</td> <td>117cw.com</td> </tr> <tr> <td>688BBIN.COM</td> <td>156tt.com</td> <td>XSB887.COM</td> <td>45jbs.com</td> <td>XSB798.COM</td> </tr> <tr> <td>8ZZS.COM</td> <td>144TGP.COM</td> <td>DC593.COM</td> <td>718jbs.com</td> <td>288TGP.COM</td> </tr> <tr> <td>55sbib.com</td> <td>768jbs.com</td> <td>XSB587.COM</td> <td>899BBIN.COM</td> <td>777xsb.com</td> </tr> </table> </body> </html>